Installatie van Laadpalen:

  • Alle merken
  • Aanpassen elektrische kast (Differentieel Type B bijplaatsen is verplicht)
  • Plaatsen laadpaal op muur of paal
  • Bekabeling tot aan de laadpaal
  • Keuring